קורס-צילום-לנוער-בירושלים

משך קורס צילום לנוער בירושלים: 12 מפגשים חד שבועיים בין השעות 16:00-18:30

בכל קורס עד 12 משתתפים

ציוד נדרש: מצלמה דיגיטלית