קייטנת צילום בעם

מדריכים: דיוי בראל ושגיא שועלי מייסדי צילום בעם וצוות מדריכים מנוסה.

גילאים: כל מחזור מחולק לשתי קבוצות גיל נפרדות, עולים לכיתות ג'-ד/ עולים לכיתות ה'-ו.

מחזור ראשון: יום ראשון, 8.7 עד יום חמישי, 19.7.

מחזור שני: יום ראשון, 22.7 עד יום חמישי, 2.8.

מחזור שלישי: יום ראשון, 5.8 עד יום חמישי, 16.8.

שעות הפעילות: 8:30-15:30

מספר משתתפים: עד 10 ילדים בקבוצה.

ארוחות:ארוחת עשר קלה וארוחת צהריים חמה.