Candy Crush


ביסלי, במבה, מרשלמו, גומי. שקופים, מבריקים, צבעוניים, עגולים, משוננים, קטנים אבל ממזרים, מסודרים בקבוצות, כמו חיילים במסדר, לכאורה זהים, אבל לא ממש. מתפוצצים מאור ומיופי מתקתק. חגי אייזנברג, פרוייקט גמר, קורס צילום למתקדמים –  השפה הצילומית.

חגי-אייזנברג-קורס-צילום-למתקדמים-השפה-הצילומית

חגי-אייזנברג-קורס-צילום-למתקדמים-השפה-הצילומית

חגי-אייזנברג,-קורס-צילום-למתקדמים--השפה-הצילומית-2

חגי-אייזנברג-קורס-צילום-למתקדמים-השפה-הצילומית

חגי-אייזנברג-קורס-צילום-למתקדמים-השפה-הצילומית

חגי-אייזנברג-קורס-צילום-למתקדמים-השפה-הצילומית

חגי-אייזנברג-קורס-צילום-למתקדמים-השפה-הצילומית

חגי-אייזנברג-קורס-צילום-למתקדמים-השפה-הצילומית

חגי-אייזנברג-קורס-צילום-למתקדמים-השפה-הצילומית

חגי-אייזנברג,-קורס-צילום-למתקדמים--השפה-הצילומית-11

חגי-אייזנברג,-קורס-צילום-למתקדמים--השפה-הצילומית-12הפוסטים הבאים:
 • »
 • »
 • »

 • כתיבת תגובה

  אנשי ההשראה שלנו

  טכניקה

  עבודות תלמידים

  צלמים