blame it on the game


הילדים ש מצלם שקועים במשחקי וידאו, .הוא ממקם מצלמת וידאו מאחורי המסך, ותופס אותם שקועים בעולם פנטסטי, משנים הבעות מדי עשירית שנייה, מרוכזים בעולם אחר, וירטואלי. לסרט של קופר קוראים Immersion.

קופר גוזר מסרט הווידאו פריימים לסטילס, ומכיוון שבווידאו מספר הפריימים בשנייה הוא 25 ההבעות מתועדות במהירות הבזק. דרך ההבעות המשתנות במהירות מתגלה עולם נפשי עשיר שמשתנה כהרף עין וכל זה בזמן כל כך קצר.

פרוייקט המראה

פרוייקט המראה של תומר אקסטרמן שלנו, מזכיר את העבודה של רובי קופר. תומר מצלם פורטרטים של  חברים וקרובי מושפחה מתלבשים. דרך מראה דו-כיוונית . הוא רואה אותם. הם לא רואים אותו, או את המצלמה.

קורס צילום פורטרטים

קורס צילום פורטרטים

קורס צילום פורטרטים

קורס צילום פורטרטים

קורס צילום פורטרטים

						

הפוסטים הבאים:
 • »
 • »
 • »

 • כתיבת תגובה

  אנשי ההשראה שלנו

  טכניקה

  עבודות תלמידים

  צלמים