back in the ussr


egor_rogalev_feels_like_home_09_900

איגור רוגלב, נולד בלנינגרד (סנט פטרבורג) ב-1980. הוא למד עיתונות ומצלם אדריכלות ועיצוב פנים. רוגלב מצלם את הסביבה בה גדל, למד ובעצם חי את רוב חייו, לדבריו זה אך טבעי ויחד עם זאת מאתגר עבורו לצלם את סביבת מגוריו, זו מהות הצילום לדעתו, לזהות את מה שחשוב ומעניין בסביבה מוכרת ושגרתית. רוגלב בוחן את התמודדות המדינות הפוסט-סובייטיות בתהליך המעבר לסביבה עירונית, עם מבנה חברתי שונה.

בסדרת העבודות שנקראת מרגיש כמו בית מתגלה נוף ילדותו של רוגלב – בניני מגורים מאיימים ודהויים אשר ביניהם מפוזרים "שטחים ירוקים" שיד גנן לא נגעה בהם, מתקני משחקים עלובים, ומגרשי חניה חוליים, עליהם חונות מכוניות ספורות, והכול מוזנח וריק מאדם. לעתים מבליחה קרן אור, מתגלים אנשים מתרחצים באגם, כיתת בית ספר בשיעור, ומגרש כדורגל עם כר דשא ירוק ומטופח, אחרי הכול, מגיעות לתושבי המקום כמה שעות של עדנה מחוץ לבית

egor_rogalev_feels_like_home_12_900

egor_rogalev_feels_like_home_01_900

egor_rogalev_feels_like_home_02_900.

egor_rogalev_feels_like_home_16_900

egor_rogalev_feels_like_home_24_810

egor_rogalev_feels_like_home_05_407

לאתר של איגור רוגלבהפוסטים הבאים:
 • »
 • »
 • »

 • כתיבת תגובה

  אנשי ההשראה שלנו

  טכניקה

  עבודות תלמידים

  צלמים