מועדון הסיורים של צילום בעם


מועד פתיחה: יום חמישי, 19.9.19

משך מועדון הסיורים: 10 סיורים, פעם בחודש בני שלוש עד ארבע שעות כ"א

עד 22 משתתפיםמועד פתיחה  יום חמישי, 19.9.19

משך מועדון הסיורים: 10 סיורים, פעם בחודש בני שלוש עד ארבע שעות כ"א

עד 22 משתתפים

ציוד נדרש:מצלמת רפלקס דיגיטלית / מצלמת דמוי רפלקס דיגיטלית.