מועדון הסיורים של צילום בעם

מועד הפתיחה תל אביב: יום שישי, 14.9

מועד הפתיחה ירושלים: יום שישי, 5.10

משך מועדון הסיורים: 10 סיורים, פעם בחודש בני שלוש עד ארבע שעות כ"א

מחיר: 1850 ש"ח.

עד 20 משתתפיםמועד הפתיחה תל אביב: יום שישי, 14.9

מועד הפתיחה ירושלים: יום שישי, 5.10

משך מועדון הסיורים: 10 סיורים, פעם בחודש בני שלוש עד ארבע שעות כ"א

עד 20 משתתפים

ציוד נדרש:מצלמת רפלקס דיגיטלית / מצלמת דמוי רפלקס דיגיטלית.