מערך השיעורים/
קורס צילום למתקדמים השפה הצילומית

שיעור 9 – מופשט

על הפשטה בצילום. היצירה המופשטת כביטוי להלכי נפש, להעלאת רעיונות ומסרים פנימיים. שימוש בקווים, צורות, צבעים ואור, ללא יצירת משמעות תיעודית או פיגורטיבית, מתוך ההבנה שהם בעלי ערך ומשמעות אסתטיים ורגשיים כשלעצמם. הצצה לתוך עולמם הפנימי של אמני המופשט באמנות ובצילום.

 שיעור 10 – מרחב וחלל בצילום

נעיין בספר על חלל וכו': מבחר מרחבים, מאת ז'ורז' פרק, ננוע בעקבותיו במרחבים ההולכים ומתרחבים: המיטה, החדר, הדירה, הבניין, הרחוב. נגדיר את החלל בצילום כמקום ומרחב פיזי, אסתטי ופסיכולוגי, ונתבונן בדרכי הייצוג שלו בצילום העכשווי.

שיעוור 11 – פרוייקט גמר – יצירת גופי עובדות שונים

בחירת צילומים ויצירת סקיצות של גופי עבודה שונים לתצוגה של הסדרה הצילומית לפרויקט הגמר.

שיעור 12 – פרוייקט גמר – ביקורת עבודות

הגשת גוף עבודה ערוך ומהודק וביקורת על פרויקט הגמר.

חזרה לעמוד הקורס