מערך השיעורים/
קורס צילום למתקדמים השפה הצילומית

שיעור שביעי – אור

האור כמטאפורה בתולדות האמנות והצילום. מה היה הזרם האימפרסיוניסטי באמנות ואיך התייחסו האמנים השונים אל מוטיב האור. תפקידו של האור בבניית הקומפוזיציה, ביצירת האוירה ובייצוג מימד הזמן בצילום. האור כמוטיב פסיכולוגי בצילום פורטרטים.

שיעור שמיני – פרוייקט הגמר

צפייה ודיון בתהליך העבודה של התלמידים לקראת פרויקט הגמר. בחינת כיווני מחשבה, בחירות ראשוניות של צילומים ובדיקת אופציות עריכה שונות.

שיעור תשיעי – מופשט

על הפשטה בצילום. היצירה המופשטת כביטוי להלכי נפש, להעלאת רעיונות ומסרים פנימיים. שימוש בקווים, צורות, צבעים ואור, ללא יצירת משמעות תיעודית או פיגורטיבית, מתוך ההבנה שהם בעלי ערך ומשמעות אסתטיים ורגשיים כשלעצמם. הצצה לתוך עולמם הפנימי של אמני המופשט באמנות ובצילום.

שיעור עשירי – דיאלוג בין צילומים

כחלק מתהליך העבודה על בניית הסדרה הצילומית, נבחן את האופן שבו זוגות צילומים מתחברים יחד לגוף עבודה אחד, באמצעות הקשרים צורניים, צבעוניים או תוכניים.

שיעור אחד עשר – מרחב וחלל בצילום

נעיין בספר על חלל וכו': מבחר מרחבים, מאת ז'ורז' פרק, ננוע בעקבותיו במרחבים ההולכים ומתרחבים: המיטה, החדר, הדירה, הבניין, הרחוב. נגדיר את החלל בצילום כמקום ומרחב פיזי, אסתטי ופסיכולוגי, ונתבונן בדרכי הייצוג שלו בצילום העכשווי.

שיעוור שניים עשר – פרוייקט גמר

פגישות אישיות עם מנחה הקורס.סינון ראשוני של צילומים ויצירת סקיצות של גופי עבודה שונים.

שיעור שלושה עשר – פרוייקט גמר

בחירה סופית של הצילומים לכדי גוף עבודה ערוך ומהודק.

שיעור ארבעה עשר- פרוייקט גמר

החלטות סופיות לקראת התערוכה – בחינת אופני תצוגה ותליה, בחירת סוג הנייר וגודל ההדפסה, טקסטים רלוונטים.

שיעור חמישה עשר – תליית תערוכה

חזרה לעמוד הקורס