המסלול השנתי ללימודי צילום ואמנות

מועד פתיחה: יום רביעי, 6.1.2021

היקף המסלול: 24 ימי לימוד מלאים.

הלימודים מתקיימים אחת לשבוע בימי רביעי בין השעות 9:30-18:00.

הסטודנטים בתכנית יציגו את עבודתם הסופית בתערוכת גמר בסוף השנה.

הצטרפות למסלול השנתי מותנית בראיון קבלה ותיק עבודות.

מספר המשתתפים מוגבל.