המסלול השנתי ללימודי צילום ואמנות

מועד פתיחה: 1.1.2020

היקף המסלול: 24 ימי לימוד מלאים

הלימודים מתקיימים אחת לשבוע בימי רביעי בין השעות 9:30-18:00

הסטודנטים בתכנית יציגו את עבודתם הסופית בתערוכת גמר בסוף השנה.

הצטרפות למסלול השנתי מותנית בראיון קבלה ותיק עבודות.

מספר המשתתפים מוגבל.