קורס עיבוד תמונה בתוכנת לייטרום

מרצה: הדס בור

משך קורס צילום לייטרום לצלמים: 9 מפגשים חד-שבועיים בני שלוש שעות כל אחד

בכל קורס עד 15 משתתפים