קורס-צילום-לנוער-ברחובות

מועד פתיחה: יעודכן בקרוב.

משך הקורס: 12 מפגשים חד שבועיים.

שעות: 16:00-18:30

בכל קורס עד 12 משתתפים

ציוד נדרש: מצלמה דיגיטלית