מועד פתיחה: יעודכן בקרוב.

משך הקורס: 12 מפגשים חד שבועיים.

שעות: י16:00-18:30

בכל קורס עד 12 משתתפים.