צילום מתקדמים לנוער

מועד פתיחה/ סיום: :יום ראשון, 28.7 – יום חמישי, 1.8. ( חמישה ימים רצופים )

שעות: 11:00-14:30.

עד 12 משתתפים

ציוד נדרש: מצלמה דיגיטלית.