דניאל בארוולד קורס השפה הצילומית

השפה הצילומית
תל אביב

פתיחה: יום ראשון, 12/12/21

השפה הצילומית – ביטוי אישי בצילום
מטרת הקורס היא פיתוח שפה אישית ושכלול יכולת הביטוי בצילום. המפגשים כוללים לימוד וחקירה של המרכיבים הוויזואליים, הטכניים, התאורטיים והאינטואיטיביים של השפה הצילומית, חשיפה לגישות וסגנונות בצילום, התנסות בז'אנרים השונים וניתוח עבודותיהם של משתתפי/ות הקורס.
במהלך הקורס יעבדו המשתתפים/ות על פרויקטים אישיים אשר יאפשרו להם/ן חופש יצירתי והבנה עמוקה של המרכיבים החזותיים, הרעיוניים והרגשיים בעבודתם/ן. משתתפי/ות הקורס יתנסו בשלבי העבודה השונים – צילום מתמשך של נושא אישי, בחירת הצילומים, עריכה ובניית סדרה צילומית, אופני תצוגה ותלייה. בסיום הקורס תוצגנה העבודות בתערוכה בגלריה בצילום בעם.

הנושאים הנלמדים בקורס

 • בחירות טכניות, חזותיות וקונספטואליות בדרך לגיבוש שפה צילומית אישית.
 • קומפוזיציות בצילום והשפעתן על ההיבטים הויזואליים, התוכניים והרגשיים.
 • מסגרות פנימיות ויחסי גומלין של צורה, צבע ותוכן ב–frame הצילומי.
 • האור כמייצר אווירה ומטאפורה בדימוי הצילומי.
 • תקריב, חיתוך ונקודת מבט כדרך להדגשת הצורה בצילום.
 • אבסטרקט בצילום ויצירת ביטוי חזותי לעולם פנימי.
 • הגדרת חלל כמקום ומרחב פיזי, אסתטי ופסיכולוגי בצילום העכשווי.

תהליך הלימוד

 • הרצאת אמן אורח על שימושיו השונים של צבע בצילום.
 • דיון וניתוח עבודות התלמידים.המשתתפים/ות.
 • עבודה אישית מתמשכת על פרויקט הגמר.
 • הכנות לתערוכה ותלייה.
 • משך הקורס: 16 מפגשים חד-שבועיים של 3 שעות
 • מיקום: צילום בעם, בית אלפא 13 תל אביב
 • ציוד נדרש: מצלמת דמוי רפלקס דיגיטלית/ מצלמת רפלקס דיגיטלית
 • מחיר: 2,600 שקל
 • משתתפים: עד 12 משתתפי/ות בקבוצה
 • מועדי פתיחה:

  השפה הצילומית תל אביב 17:00-20:00 12/12/2021 יום ראשון
  ניתן ולחזור ולהשתתף בקורס המלא או בשיעורים בודדים ללא הגבלה ובמועד שנוח לכם/ן

  טופס קורס

  טופס קורס

  בוגרים/ות מספרים/ות

  גלריה - השפה הצילומית תל אביב