Tehching Hsieh
Tehching Hsieh

חוקי המשחק
סדנת עבודה
עם שרה פילר ודיוי בראל

פתיחה: יום שלישי, 14/11/23

המתח שבין משמעת לחופש, בין קיומם של חוקים ובין הפרתם, בין שמירה על גבולות ובין פריצתם, הינו אתגר מהותי שניצב, כמעט מדי יום, בפני כל פרט בכל חברה באשר היא. במסגרת הסדנה "חוקי המשחק" נחדד את המתח המרתק הזה כנקודת מוצא לשלל התנסויות; נתמודד וגם נשתעשע עם סדרת תרגילים שבבסיסם נציב כללים וחוקים, גבולות ומגבלות, תכתיבים ואילוצים, הוראות הפעלה וקודים קבועים מראש.

 

כמו בכל משחק שבו מקבלים על עצמם המשתתפים מערכת כללים, עמה הם אמורים להתמודד ועליה להתגבר באמצעות פתרונות יצירתיים, גם בסדנה נאתגר אתכם באמצעות 'מגבלות' ו'אילוצים'  שנציב בפניכם. דווקא הניסיון לשמור על מסגרת הכללים המוכתבת מראש, יאתגר את כושר ההמצאה של המשתתפים/ות, ידחוף אותם/ן לפרוץ גבולות ולהיחלץ מתוכם.

 

הסדנה תהיה מורכבת מאוסף של תרגילים והתנסויות, הרצאות, הדגמות ודיונים הקשורים בהתמודדות עם הגבולות והמגבלות אותם נגדיר בכל פעם מחדש. בסיום השנה נקיים בגלרית צילום בעם תערוכה של עבודות שנעשו במהלכה.

 • משך הסדנה: 16 מפגשים בני שלוש שעות, אחת לשבועיים
 • מיקום: צילום בעם, בית אלפא 13 תל אביב
 • ציוד נדרש: מצלמת רפלקס דיגיטלית / מצלמת דמוי רפלקס דיגיטלית.
 • מחיר: 3,600 שקל. 3,240 שקל לממשיכי/ות צילום בעם
 • משתתפים: עד 12 משתתפי/ות בקבוצה
 • מועדי פתיחה:

  פרויקט-צילום 18:00-21:30 14/11/23 יום שלישי
  הקורס מיועד לבעלי/ות רקע בצילום

  אשמח לקבל פרטים נוספים:

  טופס קורס

  אשמח לקבל פרטים נוספים:

  טופס קורס