Resume slideshow Pause slideshow

צילום פורטרטים
ירושלים

פתיחה: יום שישי, 03/12/21

קורס צילום פורטרטים מקנה את הידע הרב והמגוון הנדרש מצלם/ת הפורטרטים. באמצעות הרצאות, תרגולים מעשיים וצילום בשטח, יתמודדו המשתתפים/ות עם הנושאים הבאים: מחקר מקדים כהכנה לצילום, בחירת הלוקיישן לצילום, בניית סטודיו נייד בשטח, עבודה מול מצולם/ת, שיקולים בבניית הפריים והקומפוזיציה, שימוש מושכל באור יום, צילום פורטרט בחלל פנים ובנוף אורבני. המפגשים בכיתה יוקדשו לדיון וניתוח עבודות המשתתפים/ות ולסקירה של צלמי/ות פורטרטים מראשית הצילום ועד לצילום העכשווי.

הנושאים הנלמדים בקורס

 • ניתוח ולימוד שפת הגוף ומבנה הפנים של המצולם.
 • צילום פורטרטים באור יום על סוגיו השונים.
 • צילום פורטרטים בתאורה מלאכותית בסטודיו.
 • הקמת סטודיו נייד בשטח ובחלל פנים.
 • העמדה, בימוי ושיטות עבודה מול מצולם.
 • קומפוזיציה בצילום פורטרט.
 • אדם וסביבה בצילום פורטרט on location.
 • צילום פורטרטים מבוים – הכנה, תכנון וביצוע.
 • צילום מעשי של משפחות במרחב הביתי.
 • נקיטת עמדה בצילום פורטרטים מבוים.
 • צלמים, סגנונות וז'אנרים שונים בצילום הפורטרטים הדוקומנטרי והמבוים.
 • תרגולים מעשיים וצילומים בלוקיישנים לא שגרתיים.
 • ניתוח ודיון בעבודות משתתפי הקורס.
 • משך הקורס: 8 מפגשים שבועיים של 3.5 שעות
 • מיקום: הקובייה, יהושע ייבין, ירושלים
 • ציוד נדרש: מצלמת רפלקס דיגיטלית. פלאש.
 • משתתפים: עד 12 משתתפי/ות בקבוצה
 • מועדי פתיחה:

  פורטרטים ירושלים 9:30-13:00 03/12/2021 יום שישי
  ניתן ולחזור ולהשתתף בקורס המלא או בשיעורים בודדים ללא הגבלה ובמועד שנוח לכם/ן

  טופס קורס

  טופס קורס

  בוגרים/ות מספרים/ות

  גלריה - קורס צילום פורטרטים