אבירם בר עקיבא השפה הצילומית אונליין

השפה הצילומית
אונליין

פתיחה: יום שני, 8/11/21

מטרת קורס השפה הצילומית–ביטוי אישי בצילום היא פיתוח שפה אישית ושכלול יכולת הביטוי בצילום. המפגשים כוללים לימוד וחקירה של המרכיבים הויזואליים, הטכניים, התיאורטיים והאינטואיטיביים של השפה הצילומית, חשיפה לגישות וסגנונות בצילום, התנסות בז'אנרים השונים וניתוח עבודותיהם/ן של משתתפי/ות הקורס.

במהלך הקורס יעבדו המשתתפים/ות על פרויקטים אישיים אשר יאפשרו להם/ן חופש יצירתי והבנה עמוקה של המרכיבים החזותיים, הרעיוניים והרגשיים בעבודתם/ן. משתתפי/ות הקורס יתנסו בשלבי העבודה השונים – צילום מתמשך של נושא אישי, בחירת הצילומים, עריכה ובניית סדרה צילומית.

הנושאים הנלמדים בקורס

 • בחירות טכניות, חזותיות וקונספטואליות בדרך לגיבוש שפה צילומית אישית.
 • קומפוזיציות בצילום והשפעתן על ההיבטים הויזואליים, התוכניים והרגשיים.
 • מסגרות פנימיות ויחסי גומלין של צורה, צבע ותוכן ב–frame הצילומי.
 • אור כמייצר אווירה ומטאפורה בדימוי הצילומי.
 • תקריב, חיתוך ונקודת מבט כדרך להדגשת הצורה בצילום.
 • אבסטרקט בצילום ויצירת ביטוי חזותי לעולם פנימי.
 • הגדרת חלל כמקום ומרחב פיזי, אסתטי ופסיכולוגי בצילום העכשווי.
 • הרצאת אמן אורח על שימושיו השונים של צבע בצילום.
 • דיון וניתוח עבודות התלמידים.
 • עבודה אישית מתמשכת על סדרה צילומית.
 • משך הקורס: 12 מפגשים חד-שבועיים
 • מיקום: אונליין
 • ציוד נדרש: מצלמת רפלקס דיגיטלית / מצלמת דמוי רפלקס דיגיטלית.
 • מחיר: 1,600 שקל
 • משתתפים: עד 12 משתתפי/ות בקבוצה
 • מועדי פתיחה:

  השפה הצילומית אונליין 18:00-21:00 8/11/2021 יום שני
  ניתן ולחזור ולהשתתף בקורס המלא או בשיעורים בודדים ללא הגבלה ובמועד שנוח לכם/ן

  טופס קורס

  טופס קורס