Jump to Content Jump to footer

השפה הצילומית אוקטובר 2010

מציגים: מיכל קלבריזי / עדי סברן / נעמה ברעם / מירי פורמן / נעם לוי / אייל גרון / הדר דואק / מתן שילוח.

מנחה: דיוי בראל.

עדי סברן

נעם לוי

נעמה ברעם

מתן שילוח

מירי פורמן

הדר דואק

אייל גרון

מיכל קלבריזי