Jump to Content Jump to footer

השפה הצילומית ירושלים אוקטובר 2018

העבודות של מרים, ורד, לייני ורחלי רגישות, אישיות ואנושיות, מסבות את תשומת לבנו אל עולמות קטנים שלא תמיד נמצאים בתודעה שלנו. ורד חושפת ומסתירה את עצמה בסדרה של פורטרטים עצמיים מלאים בהומור עצמי. מרים מצלמת ברגישות מעוררת התפעלות את האנשים שנותנים לה שירות ועוזרים לה ביום יום – מנקה, ווטרינר, האיש מהמכבסה. לייני מביימת סיטואציות שחושפות את מצבן הקיומי של נשים בסביבה גברית מדכאת. ורחלי שמצלמת אובייקטים, מקומות וסיטואציות, מגלה את היופי בסתמי וחסר הערך, לכאורה.

מציגות: לייני קליין / מרים לודריקס-פישר / רחלי דבורקין / ורד מטות סלומון.

מנחה: דיוי בראל.

המינהל הקהילתי, גינות העיר. עמק רפאים 12, ירושלים.

© לייני קליין
© מרים לודריקס-פישר
© רחלי דבורקין
© ורד מטות-סלומון