Jump to Content Jump to footer

השפה הצילומית יוני 2019 תל אביב

דניאל בודק את גבולות הדת והגרביטציה. את המחשבות הקיומיות אישיות שלה מצלמת עירית מתוך ובתוך המיטה (שלה). יפית מתעדת את אביה חולה הסרטן, צילומים תרפויטים רגישים ומלאי אהבה. מי פנוי באלנבי? מירי נגלר מתעדת את המתח ואת האבסורד של רחוב אלנבי. שי נותן לנו תקווה שהעתיד יכול להיות שמח. האנשים שהוא מצלם בסטודיו כבר לא ילדים ויש להם נשמה וחיוך של ילדים. החלקות החקלאיות שיעל מתעדת במושב שלה, מכוסות ביריעות שחורות – האדם תוחם ומגביל, הטבע לא מוותר. חומרי הגלם של גבריאלה הן תמונות, טקסטים וזכרונות מהארכיון המשפחתי. היא מחברת ביניהם ומספרת באמצעותם את הסיפור האוטוביוגרפי שלה. שירה חותרת נגד הקודים המוכרים של שפת הצילום, היא שורפת, מטשטשת, מערבבת בין ציור לצילום, בין דו לתלת מימד, בין הקונקרטי למופשט. כשהאור של השמש נפגש עם החול של הים ונעה (והמצלמה שלה) נמצאים בתווך – צורות נוצרות ונעלמות, טקטסטורות נרקמות ונשטפות, עולם מתגלה.

מציגים: דניאל בארוולד / שירה ג'ייקובס / גבריאלה כוכבה ליכטמן / יעל ליכטנשטיין / מירי נגלר / נעה נוריאל / יפית פלוזניק / עירית רובינגר לרון / שי רודיטי.

מנחה: דיוי בראל.

© דניאל בארוולד
© עירית רובינגר לרון
© יפית פלוזניק
© מירי נגלר
© שי רודיטי
© יעל ליכטנשטיין
© גבריאלה כוכבה ליכטמן
© שירה ג'ייקובס
© נעה נוריאל