Jump to Content Jump to footer

השפה הצילומית ירושלים
יולי 2023

מציגות:
אריאלה ולד
עליזה אשכנזי
ארינה אידלזון
רחלי מדר
אולגה שבקו

מנחה:
דיוי בראל

צילום של אריאלה ולד A4
© אריאלה ולד

אריאלה ולד | A4
הפרויקט של אריאלה התחיל ממקום של אי-ידיעה. מקום שהחזיר אותה לתחושה שלה כילדה שמסתכלת על הדף הריק ולא יודעת מה לצייר, מאיפה להתחיל. הפרויקט שלה עוסק כולו בדף הלבן הריק.

© עליזה אשכנזי

עליזה אשכנזי | מעורב ירושלמי
עליזה אשכנזי מוקסמת מהמגוון האנושי שחולף על פניה מדי יום בירושלים: אנשים ונשים, דתיים וחילונים, יהודים, מוסלמים ונוצרים, מקומיים ותיירים. את הפרויקט בחרה לצלם בשני אתרים: בשער החדש בעיר העתיקה ובשוק מחנה יהודה. בסדרת הצילומים היא יצרה מרבד-אנושי, דרכו היא מנסה הביא לידי ביטוי את אהבתה לעיר.

© ארינה אידלזון

ארינה אידלזון | 07:30
7:30 בבוקר. מכבה את השעון. קמה מהמיטה. מתיישבת בסלון מול המצלמה. קליק. לפני הצחצוח, לפני הקפה, לפני ההתארגנויות של הבוקר.
ארינה מפנה את המבט הראשון ביום למצלמה. היא מתעדת את עצמה כל יום ברגע שהוא מאבק יומיומי מבחינתה.

השפה הצילומית ירושלים. צילום של רחלי מדרק
© רחלי מדר

רחלי מדר | אין שום דבר נפלא בזה
"לפעמים אפילו לצאת מהחדר זה מאמץ גדול מדי. לפעמים צריך להשקיט ולהתכנס פנימה, עם מה שכבר שלך. לפעמים מה שקשה זה המאבק – אם לשחרר ולנוח או להמשיך להיאבק".
את סדרת הצילומים בפרויקט צילמה רחלי מדר בלי לצאת מהחדר. הצילומים מלווים שירים שכתבה בשנתיים האחרונות.

© אולגה שבקו

אולגה שבקו | Private life
אולגה מתייחסת לרחוב כאל במה של התרחשויות שהיא נכנסת אליה לרגעים, כמבקרת. מאחורי המצלמה, שמסתירה אותה אבל לפעמים גם חושפת, היא מתעדת סיפורים קטנים ושואלת שאלות שאין עליהן מענה.