Jump to Content Jump to footer

השפה הצילומית תל אביב
יולי 2023

מציגים/ות:
מקס סקריניצנקו | יעל ארגוב | איתן ליפץ
תֹם גמליאלי | זהר בלומברג | אהוד אביתר
דלית וויליאמס | כרמית עזר | סיניה זילברמן

מנחה:
דיוי בראל

מקס סקריניצנקו. השפה הצילומית 23
© מקס סקריניצנקו

מקס סקריניצנקו | “Solitude is bliss
סולנות (Positive Solitude) היא מצב שבו אדם נמצא לבד מבלי להרגיש בודד. מקס משוטט במקומות שונים, מצלם במצלמת פילם, ולוכד את רגעי החסד שבסולנות.

 

יעל ארגוב תערוכת השפה הצילומית 23
© יעל ארגוב

יעל ארגוב | להיכנס החוצה

 

איתן ליפץ השפה הצילומית
© איתן ליפץ

איתן ליפץ | נגלה ונסתר

 

תֹם גמליאלי השפה הצילומית 23
© תֹם גמליאלי

תֹם גמליאלי | מבוי סתום
תֹם גמליאלי יצאה לחפש כיוון יצירתי חדש, אבל גילתה שהיא רואה רק דלתות סגורות ומעברים חסומים.

 

זהר בלומברג. השפה הצילומית 23
© זהר בלומברג

זהר בלומברג | בָּלַנְס
הציפור, גולשת על זרמי אוויר באיזון מושלם, עפה מעל הרים וימים, גומאת מרחקים עצומים והכל בעזרת הנוצה הנושאת אותה.
בתרבויות שונות, יש לנוצה משמעויות סמליות מגוונות – אוויר, נעורים, טוהר, ריפוי, אהבה ועוד רבות אחרות. זהר מצלמת נוצות, במגוון צבעיהן. הנוצות, הנושרות אל הקרקע, מתחלפות ומתחדשות, הן הקסם של עולם בעלי הכנף.

 

אהוד אביתר. תערוכת השפה הצילומית 23
© אהוד אביתר

אהוד אביתר | כל עץ תחילה

 

דלית וויליאמס. תערוכת השפה הצילומית 23
© דלית וויליאמס

דלית ווילאמס | אדום
דלית חולמת באדום, בודקת ומחפשת את האדום במופעים הרבים והמגוונים בחיינו. במציאות, בנפש פנימה, בפנטזיה, ברחוב, במחאה, בנשיות, בתשוקה, ברכות ובעוצמה, ביופי ובקושי.

 

כרמית עזר. תערוכת השפה הצילומית 23
© כרמית עזר

כרמית עזר | תֶּבֶל*
* תַבלין, עָלים או אבקת צמחים וכד' המוסיפים טַעם למאכל

כרמית מפסלת בתבלינים ויוצרת מהם נופים ומרחבים.

 

סיניה זילברמן. תערוכת השפה הצילומית 23
© סיניה זילברמן

סיניה זילברמן – געגוע
סיניה מצלמת חפצים שהיו שייכים להוריה, ושוזרת אותם בטקסטים הנושאים חוויות וזיכרונות ילדות.