Jump to Content Jump to footer

סדנת אמן – בין תיעודי למבוים ינואר 2010

מציגים: בוסמת הראובני / תמר גרושקא / גלית יוספן / אורלי דבור / דן מסר / מורן בית הלחמי.

תמר גרושקא

מורן בית הלחמי

דן מסר

גלית יוספן

בוסמת הראובני

אורלי דבור