Jump to Content Jump to footer

סדנת אמן – מקלאוסטרופוביה לאגורפוביה יוני 2012

המונחים אגורפוביה וקלאוסטרופוביה הם שילוב של המילה "פוביה" (שמקורה במילה היוונית פחד כרוני מוגזם) עם המילים "אגורה" (שמקורה במילה היוונית agora – כיכר השוק) ו-"קלאוסטרו" (שמקורה במילה הלטינית claustrum – סגור במקום).
שני קצוות אלו, של מרחב סגור ומרחב פתוח, יוצרים בנו תגובות חזקות. קלאוסטרופוביה ואגורפוביה אינן רק הפרעות נפשיות אלא חלק מהמצב הקיומי של האדם הפוסט-מודרני בחיי היום-יום , והן מהוות בתערוכה זו מטאפורות למערכת היחסים המורכבת שבין האדם למרחב.

באמצעות המצלמה חוקרים הצלמים בתערוכה זו הגדרות מרחב שונות. דווקא המצלמה, אשר תכונותיה האופטיות והמכאניות מאפשרות לכאורה ייצוג אובייקטיבי ונקי של המרחב, מזכירה לנו בעבודות האלה שוב ושוב עד כמה המרחב חורג מהגדרתו הפיזית. המרחב מובנה ונחווה כמשהו בעל משמעויות תרבותיות, חברתיות, נפשיות ואישיות; ההבחנות והתפיסות שלנו את המרחב כמחולק לסגור ופתוח, ציבורי ופרטי, תחום ופרוץ – מתערערות.

העבודות בתערוכה מהוות הזמנה לחשוב מחדש על המרחבים: הנסתרים והגלויים, המוכרים והזרים – שמתוכם אנחנו מתבוננים.

מציגים: מרק שפירא / אורלי דבור / אייל דינר / אילת צורי / אליס קדם / גדעון אילת / דני ישורון / סוניה וינר / רבקה טרייסמן / רועי טרטקטבסקי.

מנחים: דיוי בראל ויערה גור-אריה

קורס צילום למתקדמים / קלסטרופוביה / לימודי צילום בתל אביב
© מרק שפירא
רועי טרטקובסקי
רבקה טרייסמן
סוניה וינר
דני ישורון
גדעון ותמי אפרת
אליס קדם
אילת צורי
אייל דינר
אורלי דבור