Jump to Content Jump to footer

סדנת אמן – תשוקה – יוני 2019

תשוקה היא כוח חיים המניע אותנו לפעול בעולם. היא כרוכה בכוח הליבידו, שהוא מרכיב של האינסטינקט לחיים עצמם.

התשוקה לאוכל, התשוקה למין, התשוקה לכוח, התשוקה ליופי, התשוקה לידע, התשוקה לצילום…
העבודות המוצגות בתערוכה עוסקות בתשוקות השונות והמגוונות של האדם החל מהתשוקות הקמאיות המופיעות בסיפורי האלים וכלה בתשוקות ה"חדשות" שהחברה הקפיטליסטית המודרנית פועלת בנמרצות כדי לייצר עבורנו יום יום.

מציגים: מרק שפירא | גדעון ותמי אילת | אילה גור | יבגני קלוץ | שני לויה | לייני קליין | אלי מסר | דוד פלד | מרגלית בן-ארי | סוניה וינר |עמית בר-יוסף | ענת דיציאן | אורלי דבור

מנחים: יערה גור אריה, דיוי בראל וסוניה וינר.

 

מרק שפירא 
סוניה וינר 
שני לויה 
אורלי דבור 
מרגלית בן-ארי 
לייני קליין
גדעון ותמי אילת
אלי מסר 
דוד פלד
אילה גור
ענת דיציאן 
עמית בר-יוסף 
יבגני קלוץ

אורלי דבור