Jump to Content Jump to footer

פירוק והרכבה
יולי 2021

התערוכה ״פירוק והרכבה״ מציגה תהליכי חקירה וויזואלית ומיפוי אישי בצילום ומביאה יחד נרטיבים, נושאים ודימויים שנחקרו בשנה האחרונה על ידי המשתתפים והמשתתפות בסדנה לפיתוח גוף עבודות אישי בהנחיית שירלי וגנר.

הצופים והצופות בחלל התערוכה מוזמנים למסע של שיטוט בין תשעה גופי עבודות שונים בתכלית, המפרקים ומרכיבים מחדש את המציאות תוך שהם מציעים לה פרשנות ייחודית. לעתים נדמה שאנו מוזמנים להתבונן דווקא בפני השטח של הצילומים התלויים בחלל,
או מבעדם- בדימויים אפשריים המסתתרים בהם.

משתתפים/ות: פוני בזזינסקי, אמיר חן, טל נוסבאום-אברמוביץ, יגאל נסים, יעל סגל, עינב עוזיאל, רמי עמירה, נגה קלינסקי וחיים רביה.

מנחה ואוצרת: שירלי וגנר.

© חיים רביה

הצילומים של חיים רבייה מציגים פורטרטים הממסכים את פני מצולמיהם ובתוך חזותם המרוקנת הם מגלים מציאות סובייקטיבית ומרובדת.

 

© יגאל נסים

יגאל נסים מציג צילומים של בניניים, ובהם שורות חדרים חשוכים חוברים למארג של נוף בתי המלון המתרוקנים בתל אביב.

 

© פוני בזזינסקי

פוני בזזינסקי מציגה קטעי חורש וצמחייה אותם היא קוטעת, חותכת ושוזרת שוב מחדש לכדי יער דחוס אך שטוח המתקיים בפני השטח של הצילום.

 

© נגה קלינסקי

נגה קלינסקי מציגה צילומי שוטטות אורבניים בהם היא מחפשת ומאתרת חזיונות חמקמקים המגיחים מהנוף היומיומי, המוכר והמוזנח של שכונת הארגזים בתל אביב.

 

© אמיר חן

מתוך המרחב העירוני וההיסטורי מבודד אמיר חן את הדימוי של תחנת האוטובוס העשוייה בטון חשוף, ההופכת זעירה תחת ידיו ועדשתו. הוא מבודד אותה מהמקום ומההסטוריה שלה ומציב אותה מחדש במרחבים שונים ומדומיינים.

 

© טל נוסבאום

טל נוסבאום חוקרת את אלבום המשפחה כאובייקט. דרך פני השטח שלו היא מספרת על שכבות ההסטוריה האישית והמשפחתית הנדחסות יחדיו ועל חיבורה להווה המשפחתי.

 

© יעל סגל

יעל סגל פועלת בין ציור וצילום וחוקרת דרך מודלים שהיא בונה בסטודיו נרטיבים אישיים המתקיימים בין אור וצללים, מבליחים ומסתתרים בין שכבות חומר, צילומים ישנים, צבעים ותאורה.

 

© עינב עוזיאל

עינב עוזיאל חוקרת עולם הולך ומתרוקן, נעלם ונאלם דרך צילומיה הממסגרים שברים לקוניים של משטחים, קירות, וילונות, חלונות ואור מרצד במרחבי הדירות בהן התגוררה בחמש השנים האחרונות.

 

© רמי רחמון

רמי רחמון מפנה את המצלמה שלו אל עבר האור עצמו. דרך צילומי משך ופעולה הוא הופך את האור מאלמנט בלתי נראה בצילום, לחומר ולדימוי.