Jump to Content Jump to footer

שרה פילר – נווה עובד – מאי 2008

"נווה עובד", שכונת פועלים, נבנתה בהרצליה המושבה בשנים 1946-7 במטרה לספק פתרון דיור בעיקר לחיילים תושבי הרצליה, שהתנדבו לצבא הבריטי והשתחררו עם תום מלחמת העולם השניה.
שישים ושמונה בתים קטנים חד קומתיים, לאורכם של חמישה רחובות, נבנו על פי תבנית אחידה: שני חדרים ופינת אוכל בקצהו של מגרש בן כחצי דונם, שישמש כ'משק עזר' עם עצי פרי, גינת ירקות ופרחים וגם לול תרנגולות.
בחלוף הזמן, ובמיוחד בעשור האחרון, משנה השכונה את פניה. דיירים חדשים מבקשים לנצל את החצר הגדולה לבנית בית מידות או שניים, וגדר הצמחים הירוקה מפנה מקומה לחומת בטון.
שרה פילר, בת להורים ממייסדי השכונה, מתבוננת בתהליך השינוי הזה ונפרדת מן המקום שבו נולדה וגדלה, באמצעות צילומים שצולמו במהלך השנים האחרונות.