Jump to Content Jump to footer

תומר בלילתי – פה ושם בארץ ישראל

אתרים ששמם נקשר באתוס הציוני ובתולדות הישוב היהודי בארץ, ופה ושם גם בנוכחותם של 'אחרים' שהיו ועודם כאן, הינם מושאי הצילום של תומר בלילתי. מסיבות שונות סר חינם של המקומות אותם בחר לצלם: חלקם ננטשו, אחרים עוד לא הספיקו לשמש למטרה שלשמה נועדו והם עומדים שוממים כמצבות לאידיאות חברתיות,לפנטזיות אדריכליות וליומרה גרנדיוזית שהתפוגגה לעיתים עוד בטרם הגיעה למלוא מימושה. תומר בלילתי מבקש להעניק להם באמצעות צילומיו רגעי חסד אחרונים. כמו מתוך ניסיון לאחוז בשברים ולמנוע את התפוררותם הסופית והעלמתם מן הנוף, הוא מצלם את המקומות הללו שוב ושוב. וכמו בפעולת שחזור המבקשת באופן נואש לשמר את כל מה שעדיין נותר שם כשריד לתפארת ימים אחרים, תופר תומר ומחבר במחשב פרט לפרט בתפרים בלתי נראים, בזהירות רבה, מתוך כוונה לאחוז בשלמות וביופי שקסמם מוקנה להם גם מעובדת היותם על סף כליה – רגע לפני מחיקתם מן הנוף שלנו.