Jump to Content Jump to footer

הבלוג של צילום בעם אפילו זה יעבור | אאידה סילבסטרי

אאידה סילבסטרי היא אמנית ממוצא אריתראי, שחיה ופועלת באנגליה.

הפרויקט "Even This Will Pass" עוסק בסיפורי המסע של פליטים מאריתראה לבריטניה. רק מעטים מהפליטים השלימו את המסע. חלקם מצאו את מותם במדבר, או בים. אחרים נעצרו במחנות פליטים או בבתי כלא, ורבים אחרים הגיעו לידיהם של סוחרי אדם.

סילבסטרי רצתה לגייס את דעת הקהל העולמית למצב באריתראה ולסחר בבני אדם, ולהאיר חוויות וקשיים שעמדו בפני המצולמים והמצולמות שלה, במהלך המסע הקשוח.

היא בחרה לצלם את הפליטים/ות בדיוקנאות נטולי חדות, כדי לשמור על האנונימיות של המצולמים/ות שמפחדים/ות להיחשף מחשש לרדיפה. על הדיוקנאות, היא רקמה בחוט צבעוני את המסלול של המצולם/ת מאריתראה לאירופה, מה שהיא מכנה – צלקת של סיפור שלא סופר.

מימין: Awet. מאריתראה ללונדון במכונית, בסירה, במשאית, ברכבת ובמטוס, 2013; משמאל: Anghesom. מאריתראה ללונדון ברגל, על גמל, במכונית, במשאית, בסירה, ברכבת ובמטוס, 2013
Aida Silvestri אפילו זה יעבור
מימין: Winta. מאריתראה ללונדון במטוס, 2013; ; משמאל: Tekle. מאריתראה ללונדון ברגל, במכונית, באוטובוס ובמטוס, 2013
Aida Silvestri אפילו זה יעבור
מימין: Samuel. מאריתראה ללונדון ברגל, במכונית, במשאית, בסירה ובמטוס, 2013; משמאל: Samrawit. מאריתראה ללונדון בבמכונית, בסירה, ברגל ובמטוס, 2013

Aida Silvestri אפילו זה יעבור מפה

לאתר של אאידה סילבסטרי