Jump to Content Jump to footer

הבלוג של צילום בעם הצוק I אבירם בר עקיבא

כשנכנסה לחיינו הקורונה עם סגריה ומגבלותיה, מצא אבירם בר עקיבא בחוף מקום לברוח אליו. חוף הצוק, בין תל אביב להרצליה, שקרוב לביתו, היה היעד המועדף עליו באותה תקופה. במקום נוצרה אז מעין נקודת ישוב קטנה ולא רשמית שהורכבה מכמה קראוונים ומשאיות שהוסבו למגורים. מביקור לביקור החל אבירם להכיר את האנשים במקום ואת אורח החיים שלהם. לאט לאט הם התרגלו לאיש עם המצלמה שמסתובב שם,  ושיתפו פעולה עם מה שהפך לפרויקט. אבירם ליווה את שכונת הצוק עד שפוזרה באוגוסט 2020 על ידי המשטרה. פרויקט "הצוק" היה פרויקט הסיום של אבירם בר עקיבא בקורס "השפה הצילומית אונליין".

 

את הפרויקט המלא, ופרויקטים נוספים של אבירם, אפשר לראות כאן:
https://www.guywithcam.com/Projects/Hatzuk/