Jump to Content Jump to footer

הבלוג של צילום בעם

מסאפר יטא
פרויקט של נגה קלינסקי

© נגה קלינסקי
את הפרויקט של נגה קלינסקי בקורס "אנלוגיה של מציאות", בהנחייתו של מיקי קרצמן, היא צילמה בכפרים הלא מוכרים באזור מסאפר יטא, שבדרום הר חברון.
"לפני כשנה הצטרפתי לקבוצה קטנה של מתנדבים, שמדי שבוע במשך 20 השנים האחרונות, נוסעים בדרכי עפר משובשות ובהתמדה מעוררת השתאות לבקר את חבריהם הפלסטינים במסאפר יטא, בדרום הר חברון. דרכם הכרתי חבל ארץ ותושבים, הרחוקים מאוד מתודעת הציבור הישראלי. זאת למרות שישראל היא הריבון השולט באזור זה כמעט 57 שנה.
© נגה קלינסקי
"לעין המצלמה שלי התגלה חבל ארץ שבו כל הר, עץ, אבן או מערה הם עדות לקשיי הישרדות עצומים. החל מהנוף הטבעי – הרים חשופים, סלעי ענק, אדמה סדוקה ושלדי עצים ועד לעקבות שמותירה האלימות באזור – גלי הריסות, בתים נטושים ונפגעי היתקלויות עם חיילים. תושבי האזור שורדים ללא תשתיות של מים וחשמל, במערות או בבתים מאולתרים שצמיגי מכוניות מעגנים את הגגות שלהם. לצד הקושי יש רגעים של יופי מופלא, כמו אלה כשהשמש צובעת את ההרים בפסי זהב מרהיבים, ויש גם עוצמה בהיעדר הוויתור ובהמשכיות של החיים בצל כל האיומים ולמרות כל הקשיים.
"אני מצלמת צילום ישיר, מתוך תשומת לב מרובה לאיכות המיוחדת של האור באזור. יש יופי מיוחד לתאורה במערות חשוכות, בחללים פנימיים של בתים קטנטנים שדלתותיהם תמיד פתוחות לרווחה, ולשמש שלעתים קופחת ולעתים מאוד רכה".
© נגה קלינסקי
© נגה קלינסקי
© נגה קלינסקי
© נגה קלינסקי
© נגה קלינסקי
© נגה קלינסקי
© נגה קלינסקי
© נגה קלינסקי
© נגה קלינסקי
© נגה קלינסקי
© נגה קלינסקי

לכתבה על הפרויקט ב"הארץ"