Jump to Content Jump to footer

הבלוג של צילום בעם מעשיות פטריוטיות פרנסיס אליס

פרנסיס אליס הוא אמן בלגי (נ. 1959), שחי כבר יותר מ-30 שנה במכסיקו. עבודותיו נעות בין ציור לווידאו ולאמנות מיצג. פעולת ההליכה חוזרת שוב ושוב בעבודות של אליס. ב-1994, נעול בנעליים מגנטיות, הוא הלך ברחובות הוואנה, כשהוא אוסף בדרכו חלקיקי מתכת ופסולת. בעבודה אחרת, ב-1997, דחף אליס גוש קרח, במסע מפרך לאורך רחובות מכסיקו סיטי. ב-2002 טפטף אחריו צבע לבן ברחובות פריז, וב-2004 התהלך לאורך הקו הירוק עם פחית מטפטפת של צבע ירוק, כשהוא מסמן מחדש את הגבול השברירי.
עבודת הווידאו "מעשיות פטריוטיות, סיפורי מולדת" מ-1997, היא שיתוף פעולה של אליס עם רפאל אורטגה.
העבודה מצולמת בכיכר זוקאלו, הכיכר המרכזית המונומנטלית של מכסיקו סיטי, שמוקפת במבנים של מוסדות השלטון. אליס הולך במעגל מסביב למוט-הדגל בכיכר כשהוא מוביל אחריו כבשה קשורה ברצועה. בכל מעגל מצטרפת לשורה כבשה נוספת, עד למעגל שלם של כבשים, שמתחילות לפרוש מהמעגל זו אחר זו.
העבודה מתייחסת לאירוע שהתרחש במכסיקו סיטי ב-1968, במהלך הדיכוי האלים של הפגנות הסטודנטים בעיר. כמה אלפים של עובדי-ממשל הובאו לכיכר לקבל את הממשלה החדשה, אך חלקם פנו נגד שולחיהם, והחלו לפעות ככבשים כדי להביע את מחאתם.

לעבודה המלאה, באתר של פרנסיס אליס – https://francisalys.com/cuentos-patrioticos/