Jump to Content Jump to footer

הבלוג של צילום בעם מרינוס צגקרקיס – פרדייס אין

מרינוס צגקרקיס הוא צלם יליד האי כרתים, שחי בהולנד.
מאז 2014 צגקרקיס חבר בקולקטיב "עידן הדיכוי" (Depression Era), שלקח על עצמו לתעד את הפן החברתי של המשבר הכלכלי ביוון – את הערים והפרברים, את החיים של אנשי השוליים ואת התמוטטות המערכות הציבוריות ביוון.
מרינוס צגקרקיס – פרדייס אין
מרינוס צגקרקיס – פרדייס אין
בפרויקט "Paradaise Inn" בוחן צגקרקיס את ההשפעה של תעשיית התיירות – התעשייה שמוכרת גן עדן כמוצר צריכה להמונים – על מולדתו יוון ועל הזהות המקורית שלה.
מרינוס צגקרקיס – פרדייס אין
צגקרקיס התחיל את הפרויקט ב-2012 מתוך רצון להאיר את התוצאות של הפיתוח התיירותי המסיבי והבלתי נשלט. הוא מצלם אתרי תיירות ביוון, את הארכיטקטורה
הזולה המעוטרת בקיטש ובפריטי פולקלור, את ההשתלטות על הנוף הטבעי המקומי, את השימוש באלמנטים מלאכותיים, את מתקני הבידור, את הזיוף של הזהות ושל המורשת התרבותית, ובעיקר את השיממון של סוף העונה.
מרינוס צגקרקיס – פרדייס אין מרינוס צגקרקיס – פרדייס אין
מרינוס צגקרקיס – פרדייס אין
מרינוס צגקרקיס – פרדייס אין

לאתר של מרינוס צגקרקיס – https://www.marinostsagkarakis.com/