Jump to Content Jump to footer

הבלוג של צילום בעם ניקולאס ניקסון / Nicholas Nixon


צילום של האחיות בראון, 1981


ניקולאס ניקסון ( נ. 1947 ), אמריקאי, מאז שנת 1975 הוא מצלם פורטרטים של אשתו ( בוורלי ) ואת שלושת אחיותיה לבית בראון. ניקסון מצלם אותן באמצעות מצלמת 8*10 אינצ', תמיד באותו הסדר משמאל לימין: הת'ר, מימי, בוורלי, ולורי. בכל פעם מספר רב של תצלומים ובוחר רק תמונה אחת שתייצג את הנשים, מדי שנה בין 1975 ל – 2005 הוא מצלם 31 פעמים.הצילום כראי התקופה

שינויים בתאורה, רקע מקרי, אופנה שמייצגת את התקופה. סימני הזמן ניכרים בארבעת הנשים. בצילום אחד הן חושפות רגליים צעירות וארוכות ובצילום אחר הן מסתתרות מאחורי קרופ צילומי ולבוש כבד. עם הזמן הסדקים נגלים במבט, בשפת הגוף.


הצילומים חושפים מערכות יחסים משתנות בין האחיות בראון. זאת נוגעת בזאת, ואחות אחת בצד, בצילום אחר זה משתנה. לעיתים אחות אחת בקדמת הפריים ומאוחר יותר היא מסתתרת מאחורה. גם בין האחיות לבין ניקסון מתקיימת מערכת יחסים. לעיתים הן נגישות ולעיתים מרוחקות, לפעמים מתמסרות ולעיתים שומרות על עצמן.צילום אחד שמשקף שנה שלמה, כך לפחות ניקסון והמדיום הצילומי רוצים שנאמין. שנה אחרי שנה, פעולה שחוזרת על עצמה, הסדר נשמר, ניקסון מקפיד. ההקפדה בפרטים יוצרת השוואה רב שכבתית. גם בוורלי, הת'ר, מימי ולורי מחויבות לניקסון ולמדיום הצילומי, וביחד עם מסורת ארוכת שנים של צילומי משפחה נבנה מסמך מרגש של מערכות יחסים בין בני אדם, זמן שחולף, והישתנות. צילום אחד בשנה. אבל מאחוריו סיפור שלם. נסתרות דרכי האל.


האחיות בראון, 1975