Jump to Content Jump to footer

הבלוג של צילום בעם קייטנת צילום בעם – שובה של הקמרה אובסקורה


קמרה-אובסקורה


לפני הצילום הדיגיטלי, לפני עידן החיישן והפיקסלים, בניית קמרה אובסקורה ( לשכה אפלה, מלטינית ) היה חוק חינוך חובה במערך השיעורים של כל קורס צילום בסיסי. רוצים להבין מה קורה כאשר קרניי אור פוגשות את שכבת הכסף שעל סרט הצילום, לכו בנו מצלמת נקב או בלטינית מדוברת קמרה אבסקורה. בניית קמרה אובסקורה היא אחת מהפעילויות בקייטנת הצילום שלנו. קצת היסטוריה לא מזיקה אף פעם' וזה קורה כבר ביום הראשון.


איך בונים קמרה אובסקורה?

המצרכים הדרושים: קופסאות נעליים או נס קפה ( עדיף מגורען ), ספריי שחור, נייר כסף, ניירות צילום והרבה אור. את פנים הקופסה צובעים בשחור כדי למנוע החזרות אור. עושים חור  קטן בדופן הקדמית, מדביקים עליו נייר כסף וגם בו עושים חריר קטן, דרכו יעבור האור, בדופן שממול החריר מדביקים נייר הדפסה שחור לבן ( את זה עושים בחדר החושך ), סותמים את החריר בנייר הדבקה שחור ומתחילים לצלם.


קרני האור שחוזרות מהנושא המצולם עוברות דרך החריר ופוגעות בנייר הצילום שנמצא בדופן האחורית של מצלמת הנקב, המפגש בין האור לסרט הצילום יוצר בבואה סמויה והפוכה. למה סמויה? כיוון שעד שלא מפתחים את סרט הצילום, התמונה שלנו עדיין מסתתרת בתוכו. ולמה הפוכה? כיון שקרני האור נעות בצורה הפוכה. למעלה למטה וימין שמאל.


צריך למצוא את זמן החשיפה המתאים, ואחרי כל פעם שמצלמים צריך לחזור לחדר החושך ולפתח את נייר הצילום. בסופו של תהליך מקבלים נגטיב, שאותו מדפיסים בחדר החושך לתמונה.


צייר-נעזר-בקמרה-אובסקורה


מי המציא את הקמרה אובסקורה?

אבות רבים לקמרה אובסקורה: מדענים ואנשי אשכולות, מיוון, סין, עיראק, גרמניה, אנגליה וצרפת, כולם עמלו וחקרו את הפלא האופטי הזה. כבר במאה הרביעית לפני הספירה,עלה אריסטו על העיקרון האומר שקרני האור העוברות דרך חריר קטן יוצרות דימוי, אבו עלי אל-חסן איבן אל הייתם (965 – 1040), מדען ופילוסוף מבצרה שבעיראק, בנה קמרה אובסקורה ( ההמצאה רשומה על שמו ). רבי לוי בן גרשון ( הרלב"ג ) שהיה מדען ופילוסוף, רופא וגם מתמטיקאי, תיאר בכתביו דרכים לצפייה בליקוי חמה בעזרת הקמרה אובסקורה. .ליאונרדו דה וינצ'י השתמש במכשיר ככלי עזר לרישומיו. מי שטבע את המונח קמרה אובסקורה היה יוהנס קפלר, אסטרונום גרמני, שנעזר בהתקן האופטי הקדום לצפייה בשמש. במאה השבע עשרה והשמונה עשרה שימשה הקמרה אובסקורה ככלי עזר לציירים ששאפו להעתיק את המציאות באופן מדויק.


קמרה אובסקורה והמצאת הצילום

הרצון לקבע את הדימוי המוקרן על הדופן האחורית של הקמרה אובסקורה הוא הבסיס לצילום. תומס ווג'ווד (1771-1805 ). נייספור נייפס ( 1765-1833), הנרי פוקס טלבוס ( 1800-1877 ), כולם ניסו לקבע דימוי צילומי באמצעות הקמרה אובסקורה ותהליכים כימיים שונים, חלקם הצליחו יותר, חלקם פחות.


לואי דגר , צרפתי, איש תאורה ותפאורות הצליח ב – 1838 לייצר דימוי צילומי פוזיטיבי ראוי באמצעות תהליך שקרוי דגרוטיפ : לוח נחושת מצופה בכסף, שנחשף במשך מספר דקות לאור וחומם מעל אדי יוד. הריאקציה בין אדי היוד לכסף שנחשף לאור, גילה את הצילום באופן ברור. דגר מכר את ההמצאה לממשלת צרפת, שהכריזה על המצאת הצילום ב – 1839. תם ולא נשלם….


הנרי-פוקס-טלבוט


הצילום הראשון של לואי דגר נוף שנשקף מחלון הסטודיו בפריז