Jump to Content Jump to footer

הבלוג של צילום בעם אסוציאציות


בריכת-גורדון-אליסה-שוגר-קורס-צילום-למתחילים-בתל אביב


צילום של אליסה שוגר שצולם במסגרת  תרגיל הקפאת ומריחת תנועה. צילום נהדר שממחיש את תפיסת הרגע, או שברירי שנייה לפני.


גדר

מאחורי גדר באנטי פוקוס, נמצאת אליסה, בצד השני כמעט מתרחשת פעולה כמעט, אבל לא. הגדר מציבה גבול, הכניסה אסורה, והעבריין ייענש. להציץ זה שטח אפור, שם נמצאת אליסה. הטשטוש מייצר הרגשה של פעולה מהירה וחד פעמית. באתי, צילמתי, הלכתי, במהירות, על מנת לא להתגלות. תחושת הסכנה משאירה אותנו בצילום.


בריכה

צילום סטייל שנות השבעים ואלבומי ילדות. בריכה זה ילדות, בגד ים שמזכיר אופנת ים של פעם, הבחור הוא שנות שבעים, פוזה גברית-הרואית, מזכיר עלמי קרב מפעם, חדורי גאווה ציונית. האור הצורב מוחק את ההווה ומחזיר לעבר. מאחורי הגדר מסתתר-נגלה העבר.


בחור

אתלטי, אופנתי, גברי, ממש לפי ספר הוראות. דימוי גברי של דימוי גברי של דימוי גברי שכבר ראינו מיליון פעמים. הוא בודק את המים, נכון לפעולה, שנייה לפני קפיצה, ואולי לא. אנחנו נשארים במתח, לקראת ולפני לא פחות מעניינים מהדבר עצמו, אולי הרבה יותר. זה הרגע המכריע האמיתי, באופן מילולי לגמרי, ממש עכשיו הוא מכריע בדעתו אם לקפוץ. תקוע לעד בתוך הצילום, בתוך ההתלבטות.