Jump to Content Jump to footer

הבלוג של צילום בעם מראה דו כיוונית


פרויקט המראה צולם כולו מאחורי מראה דו כיוונית. המצולם עמד בחלל ריק עם מראת גוף מולו. הצילום נעשה מצידה השני של המראה כאשר המצולם מודע לנוכחות הצלם, אך אינו רואה אותו. בפרויקט המראה ניסיתי לבחון את הקו העדין בין הדרך בה אדם מביט על עצמו ברגעים האינטימיים ביותר שלו לבין הדרך בה אחרים רואים אותו.


הפרויקט, במובן מסוים, מעביר את ה"שליטה" מהצלם למצולם. הרגע מול המראה הוא רגע אינטימי, אך כמה אמיתי ואוטנטי הוא?, מי היא הדמות שאנו מציגים לעצמנו וכמה היא שונה מהדמות שאחרים רואים בנו.


סדרת הצילומים נעשתה במסגרת פרוייקט גמר של תומר אקסטרמן בקורס צילום פורטרטים עם יונתן בלום שלנו.

קורס צילום פורטרטים קורס צילום פורטרטים קורס צילום פורטרטים קורס צילום פורטרטים קורס צילום פורטרטים איש מתלבש מול מראה דו כיוונית. תמונה של תומר אקסרמן מקורס צילום פורטרטים