Jump to Content Jump to footer

הבלוג של צילום בעם פרוייקט הגמר של לנה ליבני/ קורס השפה הצילומית-ביטוי אישי בצילום


בקורס השפה הצילומית-ביטוי אישי בצילום שהתקיים בשנת 2014 הציגה לנה ליבני עבודה אוטוביוגרפית עוצרת נשימה. לנה פרסה בפנינו את חייה על גבי חמישה תצלומי טבע דומם עמוסים בחפצים אישיים ובזכרונות – כלי עבודה, תמונות מאלבום משפחתי, תכשיטים, מצלמות, אופנועים, טקסטים ועוד ועוד… לכל חפץ יש את הסיפור שלו וכל צילום מייצג תקופה משמעותית בחיים שלה. ובכל פעם שמתבוננים בצילומים מגלים משהו חדש.לנה-ליבני-קורס-השפה-הצילומית-ביטוי-אישי-בצילום
עד שנת 1991

לנה-ליבני-קורס-השפה-הצילומית-ביטוי-אישי-בצילום
1991-1998

לנה-ליבני-קורס-השפה-הצילומית-ביטוי-אישי-בצילום
1999-2006

לנה-ליבני-קורס-השפה-הצילומית-ביטוי-אישי-בצילום
2006-2013

לנה-ליבני-קורס-השפה-הצילומית-ביטוי-אישי-בצילום
2013-