Jump to Content Jump to footer

הבלוג של צילום בעם מאמר על צילום עם פלאש

מצלמה-על-רקע-שחור - בד קטיפה, צילום - איתמר לוי


תאורת פלאש היא מקור אור מלאכותי, זמן פעולת הפלאש נע בין 1/200 ל – 1/1000   השנייה. טמפרטורת הצבע של הפלאש הינה 5500 קלווין ( זהה לצבען של אור יום ). מטרתו המרכזית של הפלאש היא להאיר סצנות בתאורה חשוכה. הפלאש מיועד , בדרך כלל, לצילומי פורטרטיםאו לצילומי חטף  ( snapshots ) המתקיימים  קרוב לצלם.


פלאש אינו יעיל רק לצילום בתאורה לילית אלא גם כתאורת מילוי לצילום באור יום, הן בצילום מול מקור האור ( למשל מול שמיים ), וכאשר המצולם אינו מואר, והן כאשר המצולם נמצא בצל. הפלאש מאיר את פני המצולם באור שוטף, כמעט נטול צללים. בהמשך המאמר נלמד כיצד עושים זאת.


תאורת  פלאש אינה מומלצת לצילום עצמים כיוון היא ממוקמת ממול  לאובייקט. תאורה כזאת , אינה מייצרת צללים, ובעצם משטיחה את האובייקט המצולם.  בצילום דומם, מומלץ להשתמש בתאורה הקיימת במקום, וכמובן חובה להשתמש בחצובת מצלמה.


ישנם מספר סוגים של פלאשים.


 

פלאש מובנה במצלמות קומפקטיות דיגיטליות

פלאש מובנה נמצא במצלמות דיגיטליות קומפקטיות ובמצלמה רפלקס דיגיטליות.


פלאש-מובנה-במצלמת-ניקון


עוצמת ההארה שלו מגיעה עד ל – 3.5 מטרים. ניתן לשנות את אופן העבודה של הפלאש למספר מצבים:


פלאש כפוי – מופעל בכל צילום.


פלאש אוטומטי – מופעל רק כשהמצלמה מזהה חוסר באור.


Slow flash – צילום עם פלאש ובמהירות תריס איטית. במצב זה, הפלאש מתחשב בקריאת האור הכללית של המצלמה ומאיר ההתאם.  במצלמות ניקון נדרש שינוי הגדרת שיטת הפלאש ל – slow flash , ואילו במצלמות קנון, מספיק לצלם בשיטת עדיפות צמצם או תריס. צילום ב-slow flash  מיועד לשילוב של אור קיים ביחד עם תאורת הפלאש.


פלאש חיצוני למצלמות רפלקס דיגיטליות

פלאש חיצוני מגיע כיחידה נפרדת ומורכב לתוך ה- hot shoe  של המצלמה.


פלאש-חיצוני-TTL-קורס-צלום-עם-פלאש


פלאש TTL יכול להגיע ל – 14 מטרים. הפלאש הינו ttl – through the lens , כלומר עוצמת ההארה מותאמת לקריאת האור הכללית של המצלמה. במידה והפלאש מזהה שיש מספיק אור קיים הוא מבזיק בעוצמה נמוכה ולהפך. ניתן להרכיב מרככים שונים על הפלאש, או לכוון את האור כלפי משטחים בהירים כמו תיקרה לבנה. האור הישיר של הפלאש מתפזר, והצללים פחות חשוכים.


שילוב תאורת פלאש באור יום

כפי שנאמר בתחילת המאמר, הפלאש יעיל גם כאור מילוי בצילום ביום.


פלאש-מילוי-באור-יום-אשר-פיסלר-קורס-צילום


צילום-עם-פלאש-מילוי-בעיר-העתיקה-בירושלים-אשר-פיסלר-קורס-צילום


כאשר מצלמים פורטרט או צילום רחוב, בצל, ביום מעונן,  או מול השמיים, הפלאש יאיר את הצללים, וישטוף בתאורה מחמיאה., השילוב עם תאורת היום יתנו לאור איכויות של תאורת ביוטי שוטפת בצילומים של אשר פיסלר מקורס צילוםלמתחילים, ניתן לראות כיצד הפלאש מאיר את החיילים בקדמת התמונה.


באמצעות וויסות החשיפה של האור הקיים ( אור יום ) על ידי כפתור פיצוי החשיפה, ושל  עוצמת הפלאש  ניתן להכהות את השמיים ( חשיפת חסר של האור הקיים ) ולהאיר את המצולם ע"י הפלאש ( חשיפת נורמל או חשיפת יתר של הפלאש ), לחילופיו, חשיפת יתר של תאורת היום והנמכת עוצמת הפלאש ייתנו איכויות של תאורת ביוטי שוטפת.


פיצוי-חשיפה-פלאש-בקנון


צילום עם פלאש בשילוב עם תאורה לילית

כשמצלמים בתנאי אור קשים השימוש בפלאש הכרחי, הפלאש כמקור אור יחיד, אינו אסתטי, ניתן לשפר פלאים את איכות ויופי הצילום על ידי שילוב התאורה בקיימת במקום. תאורה מלאכותית מתאפיינת בצבעוניות חמה. מומלץ לעבוד עם מהירות תריס איטית כדי לתת ביטוי לתאורה הקיימת במקום. שילוב של האור הקיים מאיר את הרקע וצובע את הצילום בקשת של צבעים.


במצלמות קנון מספיק לצלם בעדיפות צמצם. הפלאש מתחשב בתאורה הקיימת ומאיר בהתאם. בניקון צריך לשנות את הגדרות הפלאש ל – slow flash. כמובן שחייבים לפני כן לפתוח צמצם והעלות iso כמו בכל צילום שנעשה בתנאי אור קשים.


צילום-עם-פלאש-וחשיפה-ארוכה-קורס-צילום


צילום-עם-פלאש-בשילוב-אור-קיים-מהירות-תריס-איטית


מהירות סינכרון הפלאש

כאשר משתמשים בפלאש אי אפשר לצלם במהירויות תריס מהירות יותר מ-1/200, במידה ומהירות התריס מהירה יותר מ 1/200 המצלמה תעבור באופן אוטומטי למהירות הזאת.  כשמצלמים עם פלאש באור יום חשוב לסגור צמצם ולעבוד עם רגישות חיישן נמוכה ( iso  ) נמוכה, על מנת לא לעבור את המהירות המותרת.


פלאש אחורי

עבודה עם פלאש ומהירות תריס איטית מאפשרת לצלם להחליט מתי הפלאש יבזיק. בפתיחת התריס או בסגירתו. בניקון האופצייה נקראת rear flash ואילו בקנון second curtane. צילום עם פלאש אחורי טוב לצילומי תנועהבחושך. הקפאת התנועה על ידי הפלאש מתרחשת בסוף הפעולה, ,כאשר לא מצלמים עם פלאש אחורי הקפאת התנועה תופיע ראשונה ולאחר מכן המריחה.