Jump to Content Jump to footer

הבלוג של צילום בעם קורס צילום – הצמצם, התריס, וכמות האור


הצמצם והתריס הם אבות המזון הטכניים של הצילום. לשניהם יש תפקיד טכני ותפקיד חזותי. במאמר הנוכחי נדון התפקיד הטכני של שניהם, את התפקיד החזותי נשאיר לפעם אחרת. כדי להבין צילום חובה להבין את חשיבות הצמצם והתריס.


תפקיד הצמצם במצלמה

הצמצם ממוקם בעדשה. תפקידו הבסיסי של הצמצם הוא לווסת את כמות האור אשר נכנס דרך העדשה ומגיע בסופו של דבר לחיישן.


הצמצם והעין


הנה השוואה בין העין שלנו לצמצם בעדשה. בחושך האישון מתרחב על מנת להכניס כמה שיותר אור כך גם הצלם שדואג להגדיל את מיפתח הצמצם. באור, האישון מצטמצם וכך גם הצלם שסוגר צמצם על מנת להכניס מעט אור.


מיפתח הצמצם וכמות האור

אנחנו קובעים את מיפתח הצמצם בהתאם לכמות האור בסיטואציה אותה אנחנו מצלמים. כאשר כמות האור קטנה מומלץ להגדיל את מיפתח הצמצם, על מנת להכניס יותר אור, וכאשר יש מספיק אור מומלץ להקטין את מיפתח הצמצם. הצמצמים הפתוחים הם אלה עם הערכים הנמוכים והצמצמים הסגורים הם אלה עם הערכים הגבוהים. לדוגמה- 5.6 הוא צמצם פתוח, צמצם 16 הוא צמצם סגור. ככל שמגדילים את מספר הצמצם קטן מיפתח הצמצם ופחות אור נכנס דרכו. במצלמות דמוי רפלקס נעים מספרי הצמצם בין 2.8 ( צמצם פתוח ) ל – 8 ( צמצם סגור ). במצלמות הרפלקס הצמצמים הפתוחים הם 3.5 או 5.6 והסגורים 16/22/29/36.


במידה ורוצים לשלוט בצמצם ניתן להשתמש באופציית AV או A – עדיפות צמצם. הצלם קובע את ערך הצמצם בהתאם לכמות האור והמצלמה מתאימה את מהירות התריס, בהתאם לכמות האור ולמיפתח הצמצם.


צמצמים בעדשה


תפקיד התריס במצלמה

תריס במצלמה


התריס נמצא בגב המצלמה, גם הוא אחראי בראש וראשונה על ויסות כמות האור. התריס מווסת את כמות האור ע"י שינוי משך זמן החשיפה. מהירויות התריס נעות משניות שלמות ( מהירויות אלה מסומנות בגרשיים ) ועד למהירויות מאוד מהירות כגון 1/4000 השנייה. במהירויות איטיות יותר מ –  1/60 חובה להשתמש בחצובה , אחרת המצלמה תיקלוט את תזוזת היד והצילום יהיה מטושטש. באור יום מהירות התריס תהיה מהירה, לדוגמה 1/1000 השנייה, ואילו כאשר יש מעט אור מהירות התריס תהיה איטית , לדוגמה באור דימדומים מהירות התריס תהיה אפילו איטית יותר מ – 1/30.


על מהירות התריס ניתן לשלוט דרך אופציית TV או S ( עדיפות תריס ). אנחנו קובעים את  מהירות התריס ואילו המצלמה מתאימה את ערך הצמצם, בהתאם לכמות האור ולצמצם.


לסיכום החשיפה בצילום, היא שילוב של מיפתח הצמצם וזמן פתיחת התריס. על הקשר בין הצמצם והתריס נלמד בפעם הבאה. וכמובן שעל הצמצם והתריס ושאר טכניקות אפשר ורצוי ללמוד בקורס צילום למתחילים.