Jump to Content Jump to footer

הבלוג של צילום בעם מאמר על חשיפה בצילום


אור-וחשיפה-בצילום


חשיפה בצילום היא אחד הפרמטרים החשובים בצילום, אם לא החשוב שבהם. זהו אחד מנושאי הלימוד החשובים בקורס צילום, כמות לא נכונה של אור תפגע באיכות של הצילום. צילום שאינו חשוף היטב לא עובר מסך כמות האור שמגיעה לחיישן היא שילוב ערכי הצמצם והתריס.כדי להכניס הרבה אור צריך לפתוח צמצם ( לדוגמה 5.6 ), ואם רוצים פחות אור צריך לסגור צמצם ( מספר גדול, לדוגמה 16 ). גם לתריס יש חוקים, מהירות תריס איטית תכניס הרבה אור, ומהירות תריס מהירה תכניס מעט אור לחיישן. בשורה התחתונה, אנחנו צריכים להתאים את הערכים של הצמצם והתריס לכמות האור שיש במקום שאנו מצלמים בו.


חשיפה באופציות חצי אוטומטיות – עדיפות צמצם ועדיפות תריס

בואו נתחיל בשיטה הקלה יותר. באופציות החצי אוטומטיות שמאפשרות לנו המצלמה אין לנו בעיה, מד האור שבמצלמה דואג שכמות האור שתגיע לחיישן תמיד תהיה נכונה. למשל באופצייה של עדיפות צמצם ( AV בקנון ו A בניקון ) הצלם קובע את קוטר הצמצם ואילו המצלמה קובעת את מהירות התריס בהתאם לערכי צמצם שנקבעו ובהתאם לכמות האור במקום. בעדיפות התריס ( TV בקנון, S בניקון) זה בדיוק להיפך, הצלם קובע את מהירות התריס והמצלמה מתאימה את קוטר הצמצם למהירות שהגדרנו. בשתי האופציות, אם משנים את אחד הפרמטרים, הפרמטר השני משתנה בהתאם. לדוגמה אם סגרנו צמצם וע"י כך קיזזנו את כמות האור המצלמה תדאג לפצות על כך במעבר למהירות תריס איטית יותר.


פיצוי ותיקון חשיפה

קורה לפעמים, שלמרות שעובדים באופציה חצי אוטומטית הצילום יוצא בהיר או כהה מדי. כדי לתקן את החשיפה משתמשים בכפתור פיצוי / קיזוז חשיפה. אנחנו יכולים להכניס יותר אור ( אם הצילום יוצא כהה מדי ) או לקזז את כמות האור ( אם הצילום יוצא בהיר מדי ) וע"י כך לתקן את החשיפה.


פיצוי חשיפה – איך עושים את זה?

חפשו במצלמה את כפתור פיצוי החשיפה ( כפתור פלוס/מינוס, ראו דוגמה מספר 1 ) בעזרתו אנו משנים את ערכי הצמצם או התריס וע"י כך משנים את החשיפה. לוחצים על הכפתור ובו זמנית מסובבים את החוגה שמסומנת בדוגמה מספר 2. השינוי ייראה על הסקאלה שנמצאת במסך המצלמה. ( דוגמה  מספר 1 ). הסקאלה אשר נותנת חיווי על כמות האור שנכנס למצלמה. בדרך כלל החיווי הוא באמצע, כלומר חשיפה נכונה. במידה ואנחנו רוצים להבהיר את הצילום נדאג שהסקלה תהיה מכוונת לכיוון הפלוס, ואם נרצה להכהות את הצילום נדאג שהסקלה תהיה מכוונת למינוס. ועוד משהו קטן אבל חשוב: את הסקאלה הזאת אפשר לראות גם בעינית המצלמה.


כפתור פיצוי חשיפה
דוגמה מספר 1

הדגמה לאופן שינוי החשיפה
דוגמה מספר 2

עבודה באופציה ידנית

אם אתם מרגישים שאתם מתקדמים ובא לכם לשלוט במצלמה באופן מוחלט, זה הזמן לעבור לעבוד ב – manual. האופציה הידנית מאפשרת לנו לשנות את הערכים של הצמצם והתריס וע"י כך לשלוט לגמרי בחשיפה. שינוי של אחד משניהם או של שניהם ישפיע על כמות האור בצילום. הסקאלה שראינו בדוגמה מספר 1 רלוונטית גם כאן. אנחנו תמיד צריכים לדאוג שהקו הקטן יהיה באמצע ( ממש כמו בדוגמה מספר 1 ) , במידה וזה לא כך נשנה את ערכי הצמצם או את ערכי התריס עד שהוא יגיע לאמצע הסקלה, זוהי חשיפת נורמל. חשיפת נורמל זו בעצם המלצת המצלמה.


עבודה ב – manual מיועדת לצלמים שאוהבים לשנות את החשיפה, לנסות בכל צילום בחשיפת over ( צילום בהיר ) או בחשיפת under ( צילום כהה ). לפעמים חשיפה שהיא כביכול טעות נותנת לנו תוצאות מעניינות יותר מאשר צילום שנעשה בחשיפת נורמל.


תנסו לפעמים לצלם כשהסקאלה לא מכוונת לאמצע, תקבלו לפעמים תוצאות מפתיעות ומעניינות, ככה לומדים לשלוט בחשיפה. הנה כמה דוגמאות של אורית ואפרת מקורס צילום למתחילים.


חשיפת נורמל
חשיפת נורמל

חשיפת יתר
חשיפת over

צילום: אפרת פריד, קורס צילום למתחילים, צילום בחשיפת חסר


צילום-בחשיפת-חסר-אשר-פיסלר-קורס-צילום-בירושלים


צילום-בחשיפת-חסר-טל-חיות--קורס-צילום-למתחילים